Historien om Lynæs Havn er mangfoldig………kan du bidrage hertil, så hører vi gerne fra dig.


762109.lh03 94161.lh25 361864.lh05 968417.lh28  926746.lh18 911221.lh29 867310.lh11988990.lh19847991.lh15 831481.lh13 798093.lh32 795159.lh09 768251.lh01 764581.lh22 556681.lh27 503356.lh14 486847.lh12 335080.lh24 324682.lh16 279932.lh30 272836.lh23 256326.lh21 199699.lh08 160076.lh04 124247.lh06 108230.lh10 106876.lh20 94653.lh31 94161.lh25 48426.lh26 35586.lh02 28121.lh17


Tidslinje………….


30.000 år siden – Istiden:

      • Skuldeklinten ved Lynæs indeholder to forskellige typer af moræneler, det blågrå og det gulbrune. Det blågrå har et forholdsvist stort indhold af sten fra Oslo-området, som viser, at isen, der aflejrede moræneleret, kom fra nord. Det skete i slutningen af sidste istid, da isen nåede frem til Danmark for ca. 30.000 år siden.

22.000 år siden – Sidste Istid:

      • For lidt mere end 22.000 år siden kom isen igen, denne gang fra en østlig retning, fra Sverige, som indholdet af sten viser. Moræneleret fra dette isfremstød er gulbrunt.

Efter istiden:

      • Da isen smeltede bort efter istiden, aflejrede smeltevandet mere end 7 meter smeltevandssand og – grus oven på de foldede lag.

15.000 år siden – Renjægerne

11.700 år siden – Istiden slutter

11.000 år siden – Skovjægerne

10.000 år siden – Stenalderen:

      • Områderne øst for St. Karlsminde Klint omkring Sølager og vest for Skuldevig Klint, samt et lille område mellem dem, er alle flade lavtliggende arealer. I stenalderen, da landet lå lavere, var de dækket af hav sammen med store dele af Halsnæs. Den gang var de skovklædte skrænter ved Sølager kystklinter. Efter stenalderen har landet hævet sig langsomt, ca. 6 meter ved Lynæs, og dermed tørlagdes den tidligere havbund. Der kommer nye kystlinjer (dem vi kender i dag)
      • Udgravning af Sølager køkkenmøddingen i 1869 var et tilløbsstykke. (Nationalmuseet
      • Koelbjergkvinden (fundet på Fyn i 1941) – Danmarks ældste menneske

 7.400 år siden – Kystjægerne – Bopladser, hvor båden får stor betydning.                           

 4.000-1.700 FVT – Bondestenalderen – (Før Vor Tidsregning)

 4.000 FVT  – Indvandringen fra syd

                    – Gravhøje

 3.300 FVT – Stendysser

 3.200 FVT – Jættestuer

 1.700-500 FVT – Bronzealderen – Korn og husdyr

 1.370 FVT – Egtvedpigen (fundet nær Egtved i 1921)

 500 FVT-800 – Jernalderen – landsbyerne opstår

                                                              – Tollundmanden (fundet ved Silkeborg i 1950)

 800-1050 – Vikingetiden:

      • Nordiske guder, og sejlet fik stor betydning (793 Lindisfarne)
      • 965 Harald 1. Blåtand blev kristen – Jellingstenen.
      • Lynæs strand har formentlig fungeret som naturhavn fra vikingetid til middelalder.
      • Her har været et mindre, men mere roligt område med lavt vand og flad strand. Der har været adgang til drikkevand ved Boes Kilde. Pladsen ligger på en ca. 200 m lang strandvold og har tilsyneladende været koncentreret i den vestlige del, hvor de tykkeste kulturlag findes. Ved udgravningen fremkom en del lerforede gruber, stenlagte ildsteder og stenforede stolpehuller, hvoraf ingen synes at indgå i huskonstruktioner. Pladsen er anlagt i vikingetid og har eksisteret frem til slutningen af tidlig middelalder. Den tolkes som anløbs- og omladeplads for skibe med varer til Roskilde Fjord-området. Det er endvidere muligt, at pladsen har fungeret som lods- og vagtstation med henblik på kontrol af indsejlingen til fjordsystemet.

1691 – Stednavnet ”Lynæs” kendes fra 1691 som Lydens Sand.

1720 – Lydens Odde, måske gammeldansk Liutnæs, der betyder ‘det stygge, farlige næs’.

1793 – Lynæs opstod efter Kikhavns brand i 1793.

      • Kikhavn er det ældste fiskerleje på Halsnæs. Det går helt tilbage til 1200-tallet. Byen bestod i 1794 af 28 små gårde bygget så tæt sammen at man dårlig kunne køre et spand heste ud. Under en kraftig storm udbrændte de fleste af disse gårde, og mange familier flyttede til Lynæs.
      • Lynæs er det næstældste fiskerleje på Halsnæs – som navnet antyder, ligger det i ly af de høje bakker yderst på næsset.

1860’ – Den idylliske Lynæs Havn var i 1800-t. et selvstændigt og det vigtigste fiskerleje i området og i 1860’erne fik det et egentligt havnebassin.

      • Nu er fiskeriet fra havnen næsten ophørt og de fleste tilbageværende kuttere ligger i Hundested.
      • Havnens kulturperler ”Ishuset og Barkehuset” fra 1800-tallet, repræsenterer et af de få steder i Danmark, hvor det oprindelige fiskermiljø er bevaret. I dag redskabsskure og opbevaringsrum, men har tidligere fungeret som væsentlige værkstedbygninger i det lille fiskersamfund.
      • Ishuset blev anvendt til opbevaring af de isflager, som man brugte til at nedkøle de fangster, der blev bragt i land, så de kunne holde sig i længere tid – også om sommeren. Og i Barkehuset fremstillede man en speciel væske af kogt bark til imprægnering af fiskegarnene.
      • De to historiske bygninger fik i løbet af 2005 en gennemgribende istandsættelse med støtte fra Realdania.
      • Lynæs var også overfartssted. Herfra gik færgen til Rørvig og der var dampskibsforbindelse til både Frederikssund og Nykøbing.

1880’                        Bådebygger Peter Madsen etablerede sig i Lynæs.                    

1901                         Lynæs Kirke opført.

                                 Fra denne periode har vi en hel del gamle foto, som der kan udføres link til…..

28121.lh17

1915                         Lynæs Fort blev anlagt under 1. Verdenskrig og afhændet af forsvaret i 1995.

1952                         Molefyr etableret

1964                         Tilbygning for offentlige toiletter.

1965                         Filmen ”Flådens friske fyre” optaget.

1966                         Sejlklubben Lynæs blev stiftet.

1965                         582 m2 nyt bådværksted bygget.

                                 Hvem ved noget om en fiskemelsfabrik på Lynæs Havn ? (matr. 11, Marineshoppen)

1978                         Lystbådehavnen etableret

1978                         Ny toiletbygning etableret

1984                         3 stk. vindmøller opstillet.

1990                         Hundested Kommune overdrager Lynæs Havn til Lynæs Havn amba. for en købssum kr. 7.493.000,-

1993                         Lokalplan nr. 52 vedtaget.

1994                         John Harpelund lejer matr. 11, Lynæs Havnevej 13

1997                         Havnekontor indrettes i Lynæs Havnevej 15B (Nuværende)

1999                         Bådhal til værftet bygget

2000                       Mastehus bygges

2004                        Skulde Klint, 63 ha., fredet 2004. Skulde Klint fredet.

2005                        Renovering af legeplads med hoppepude.

2006                        Tillaelse til dækmole, bro 18 og landarealudvidelse mod øst udføres (1. etape)

2012                         ”Sailors Corner” – Lynæs Grill og Isbar opføres.

2012                         Ansøgning om overnatningshytter mod stranden ikke imødekommet

2013                         Badehus ved vestkajen opført

2014                         Kontorbygning for bådmægler opført

2014                         Tilladelse og etablering af oplevelsesbro.

2014                         Tilladelse til opførelse af 2 stk. sheltere på det fredede areal mod øst.

2015                         20 tons bådkran ved gl. havnebassin etableret, bådvogn, systemstativer

2015                         Brændstoftanke ved mastekran udskiftet

2016                         ”Isefjord Fisk” – Fiskeudsalg fra container etableret.

2017

2018                         Taget på havnekontorbygningen udskiftet og ny belægning på forpladsen i gammel havn.

2019                         Strandbeskyttelseslinjen ændret.

2019                         En film om Lynæs Havn og dens aktiviteter året rundt er færdigproduceret.

2020

2021                         To stk. decentrale toiletbygninger og en saunabygning etableret.

2022                        Havnens bade- og toiletbygning totalrenoveret. Ny lokalplan for Lynæs Havn vedtaget.

2023                        Græsarmering af vinterpladsarealet “Trekanten” udført.