Lørdag den 25. maj 2024 kl. 08, ”FRIVILLIG ARBEJDSDAG 2024 på Lynæs Havn”.


Frivilligdag på Lynæs Havn 10. juni 2023.

Stor tak til de 35 fremmødte.

Se 3 stk. udvalgte foto til højre på siden.

Mvh. Christian og bestyrelsen

ps.

For jer der gerne vil bidrage med nogle enkelte frivillige arbejdstimer på havnen – gerne sammen med en eller to gode venner – håber vi, at du/i vil kontakte Morten (havnefoged) eller Gert (formand).

På opgaveoversigten kan du finde en mindre arbejdsopgave, der passer netop til dig/jer.


Frivilligdag  juni 2022:

Frivilligdagen var planlagt med diverse arbejdsopgaver. (Bygning af ny grillplads på midtermolen, bygning af nye blomsterkasser og bænke, montering af plastrør på oplevelsesbroens nye pæle, reparation af bænke, diverse malerarbejder og plantning af blomster). Havnen var vært med morgenmad og frokost. Tak til alle fremmødte.

Mvh: Thomas, Morten og bestyrelsen.


Frivillige løftede stor opgave ifm. renovering af toiletbygning oktober 2021:

Den indvendige nedrivning af toiletbygningen er afsluttet. Miljøscreeningen viste ingen asbest og PCB, “kun” blyholdigt maling på karmlister og varmtvandsbeholder.

Intet overgår en flok pensionerede håndværkere; 8-9 mand i 3 dage, så var det klaret. Stor og flot indsats – TAK.

1. november 2021 starter entreprenøren.

Mvh: Gert (formand for nedrivningssjakket)

ps. Kunne du tænke dig, at blive en del af dette fællesskab – og frivilligt hjælpe med mindre projekter på Lynæs Havn, så kontakt Gert eller Morten.


Frivilligdag den 19. juni 2021

Ca. 30 personer mødtes til lidt morgenmad kl. 10, hvorefter vi på årets varmeste dag startede på arbejdsopgaverne.

I år blev der brug for alle skruemaskiner. Der skulle bl.a. samles plantekasser til placering på “trekantarealet”, udført bølgebrydere, udskiftet beslag på oplevelsesbroen mm. Friske blomster blev plantet flere steder.

Ved 12 tiden blev der serveret en lækker frokost, hvorefter vi genoptog arbejdet til kl. ca. 15, hvor der var bagt lækker-lækker kage.

Har du og et par venner lyst til at bidrage med nogle frivillige timer på havnen, kontakter du Morten eller sender en mail: lynaes.havn@mail.dk

Mvh. Morten og bestyrelse.


Frivilligdagen den 13. juni 2020 var en kæmpe succes. Inklusive havnepersonalet var vi over 40 fremmødte.

Der blev bl.a. blev malet fodhegn, grillhytte, blomsterkasser, skuret mod værftet, og sokkel på kran.
Beddingen fik en gang trætjære, så det hele dufter rigtigt meget af havn nu.
Der blev udført nyt skørt yderst på bro 18, trappen ved shelterne blev fikset.

Masteskurets tag blev renset for mos, og der blev slebet på havnejollen.

Der kom nye brædder på picnicbordene, og resten fik en gang maling.

Oprydning og rengjort i masteskuret.
Vores baggagevogns-stativer blev også modificeret, og “blomsterpigerne” gik alle blomsterkassen igennem, og plantede blomster og krydderurter.

Alle havde en dejlig dag, og der blev udvekslet mange ord under arbejdet, morgenmaden og frokosten.

Tak til alle jer der mødte op og leverede en flot arbejdsindsats.

For jer der gerne vil bidrage med nogle enkelte frivillige arbejdstimer på havnen – gerne sammen med en eller to gode venner – håber vi, at du/i vil kontakte Morten (havnefoged) eller Gert (formand). På opgaveoversigten kan du finde en mindre arbejdsopgave, der passer netop til dig/jer.

Kom gerne selv med forslag til ting, som du synes skal på listen.

Med venlig hilsen
Personale og bestyrelse