Lynæs, den 19. april 2021

Beredskabsplan

Beredskabsplan for indsats ved uheld på Lynæs Havn, Havnevej 15B, 3390 Hundested

Ved brand, personskader, drukneulykker, forureningsulykker og synkende både.

De første minutter er de vigtigste ved redning, så der er brug for at andelshavere/lejere og gæstesejlere kan organisere en førsteindsats ved uheld.

Planens formål:

Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer, som skal følges ved uheld på Lynæs Havn for at begrænse en given ulykke. Nærværende plan dækker sø- og landområde jf. oversigtskortet for havnen.

Planens målsætning:

Målsætningen er at orientere havnens brugere om de prcedurere der er nødvendige at bringe i spil i tilfælde af uheld på havnen, samt orientere om de sikkerhedsudstyr der er stillet op på havnen for at stoppe/begrænse skaden.

Indhold

 1. Alarmering
 2. Brand
 3. Drukneulykker
 4. Personskader
 5. Forureningsulykker
 6. Synkende både
 7. Instruktion
 8. Vedligeholdelse og placering af udstyr

1. Alarmering

Ring 112 – Du får fat i alarmcentralen (Ambulance – Brand – Politi).

Fortæl kort og præcist om uheldet:

 1. Adressen er, oplys havnekontorets adresse som er: Lynæs Havn, Havnevej 15B, 3390 Hundested
 2. Hvor på havnen er ulykken sket.
 3. Hvad er der sket (så rette hjælp kan sendes).
 4. Hvor mange er kommet til skade.
 5. Hvilket telefonnummer du ringer fra (så du kan kontaktes af alarmcentralen).
Alarm ved ulykke Alarm (Accident/emergency) 112
Lægevagten/ Akuttelefonen (Region Hovedstaden) Emergency Medical Service 1813
Havnefoged Harbor master +45 4793 9119

 2. Brand

Brand i både/bygninger/biler/personer:

* Red personer ud/væk fra branden.

* Ring 112.

* Sluk/begræns branden.

* Brug aldrig pulver eller CO2 slukker på personer.

3. Drukneulykker

* Red personen op/ud af vandet.

* Tilkald hjælp så hurtigt du kan.

* Ring 112.

* Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning.

* Hent hjertestarter ved havnekontoret.

4. Personskader

* Læg personen ned.

* Støt beskadigede områder.

* Stands blødninger.

* Ring 112 hvis personen er i livsfare.

 5. Forureningsulykker

* Stop eller begræns udsivning.

* Ring 112.

* Tildæk kloak.

6. Synkende både

* Kontakt havnefogden følg hans anvisninger

* Hent dykpumpe.

* Luk lækagen.

7. Instruktion

Havneledelsen er ansvarlig for at brugere af havnen informeres om redningsudstyr der skal bruges ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om:

* Redning.

* Alarmering.

* Slukning.

* Begrænsning af forureningsulykker.

* Førstehjælp.

* kendskab til udstyr og betjening heraf.

8. Vedligeholdelse og placering af redningsudstyr

Al vedligeholdelse af redignsudstyr og information til havnens brugere er havneledelsesns ansvar og udføres årligt.

Vigtige placeringer at kende: (link til oversigtskort)

Beredskabsplan udarbedet af Lynæs Havns bestyrelse april 2021. (link til pdf)