Havnefoged Morten Frederiksen oplyser: 


Opslag 31/7-2020 Herreløse både

Vi søger ejerne af følgende både :

Rød 18 fods sejlbåd ukendt fabrikat

Hvid 18fods sejlbåd af ukendt fabrikat

Hvid ca. 27 fods sejlbåd af ukendt fabrikat

Rød ca. 27 fods sejlbåd med navnet “Fiddevov” på hækken

Er det din båd, eller kender du ejerforholdet så hører vi gerne fra dig inden 6 uger

Kontakt os på lynaes.havn@mail.dk eller 4793 9119

Vi har åbnet sejlerkøkkenet for vores brugere. Bemærk, at der maks må være 4 personer derinde af gangen

Badehuset ude på molen, er også genåbnet, dog må der maks være 4 personer af gangen i huset

Saunaen, vil stadig være lukket ned.

Toilet- og badebygning er åbnet. Husk at være ekstra påpasselig med at vaske hænder når du har været derinde.


På grund af pladsmangel, så er der lukket for ny tilgang til vores Badehus.


Asfaltarbejderne er afsluttet for 2019…

Midtermolen (foto) langs bro 3 har fået en opretning, et lag tæt bitumen og en småstensbelægning.

Underlagets beskaffenhed (gammel asfalt på dårligt underlag) ville konstant give revnedannelser – derfor den valgte belægning, som samtidig er i niveau med brodækket på bro 3.

Vejene fra indkørslen til bommen ved bro 15 planlægges asfalteret – koordineret med landudvidelsen mod øst.


Husk…

At “trekanten” skal være ryddet for både senest den 15. maj jf kortet nederst på siden.

Både der står tilbage efter den dato, bliver flyttet for ejers regning!


Priser for brug af Badehus/sauna

For medlemmer af Lynæs Havbad koster det årligt 200 kr. pr år at få adgang til badehuset.

For brugere der ikke er medlem af Lynæs Havbad koster det 350 kr. pr år at få adgang til badehuset.

Alle skal fremadrettet betale 50 kr. i depositum for “chippen”.

Beløbet refunderes kun ved fremvisning af kvittering for betalt depositum.


Vaskemaskine og tørretumbler

Der er brugerbetaling på vores vaskemaskine og tørretumbler.

Prisen er 25 kr. for en kogevask eller 1 times kørsel med tørretumbleren.

Poletter til vaskemaskine og tørretumbler, kan købes på havnekontoret inden for normal arbejdstid eller i Sailors Corner inden for åbningstiderne.


Brændstof på Lynæs Havn

Lynæs Havn tilbyder bedre diesel til din båd.

Shell GTL Fuel som det hedder, er et “Gas To Liquids” brændstof, som er fremstillet af Naturgas.

Produktet brænder renere end  Råoliebaseret Diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

Du kan læse mere om produktet her: https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx

Der er ingen problemer i at blande GTL Fuel med alm. Diesel.

Vores Leverandør DCC/Shell oplyser, at produktet bl.a er godkendt af Volvo Penta.


Kalender 2020:

Næste bestyrelsesmøder i Lynæs Havn amba: 15. december  2020.

Havnerådsmøde: 04. november 2020 er udsat pga. Covid19


Kalender 2021:

Generalforsamling Lynæs Havn amba: Den 28. marts 2021 kl. 10:00

LYN-X-udvalgsmøde: Oplyses senere.

LYN-X / Havnens Dag 2020: AFLYST – Vi ses 12.-13. juni 2021     lyn-x.dk