Havnefoged Morten Frederiksen oplyser: 

Vi har åbnet sejlerkøkkenet for vores brugere. Bemærk, at der maks må være 4 personer derinde af gangen

Badehuset ude på molen, er også genåbnet, dog må der maks være 4 personer af gangen i huset

Saunaen, vil stadig være lukket ned.

Toilet- og badebygning er åbnet. Husk at være ekstra påpasselig med at vaske hænder når du har været derinde.


Kære alle. Se venligst nedenstående brev fra Lynæs Havns bestyrelse. Alle andelshavere vil også modtage en mail med samme ordlyd Mvh Morten Frederiksen Havnefoged Lynæs Havn.

Til andelshaverne i Lynæs Havn Amba,

På grund af risikoen for smitte med Corona virus, har vi besluttet at udskyde generalforsamlingen, der var indkaldt til den 21. marts 2020. Vi følger dermed den praksis Halsnæs Kommune har lagt, hvor alle møder så vidt muligt aflyses
Det formodes at smitterisikoen mindskes, når vejret bliver varmere og mere tørt, sådan som det skete med SAR udbruddet for en del år siden. Vi håber derfor at kunne gennemføre generalforsamlingen ultimo maj, men afventer udviklingen og myndighedernes anbefaling, før der indkaldes på ny.

Vi beklager aflysningen, der indebærer at vi ikke kan overholde vedtægternes bestemmelse om afholdelse af generalforsamling. Men vi anser Corona udbruddet som en force majeure situation, og har valgt at tage dette skridt for at begrænse/forsinke smittens udbredelse. Vi håber på forståelse for denne beslutning.

De bedste hilsner,
Bestyrelsen for Lynæs Havn.


På grund af pladsmangel, så er der lukket for ny tilgang til vores Badehus.

Asfaltarbejderne er afsluttet for 2019…

Midtermolen (foto) langs bro 3 har fået en opretning, et lag tæt bitumen og en småstensbelægning.

Underlagets beskaffenhed (gammel asfalt på dårligt underlag) ville konstant give revnedannelser – derfor den valgte belægning, som samtidig er i niveau med brodækket på bro 3.

Vejene fra indkørslen til bommen ved bro 15 planlægges asfalteret – koordineret med landudvidelsen mod øst.


Husk…

At “trekanten” skal være ryddet for både senest den 15. maj jf kortet nederst på siden.

Både der står tilbage efter den dato, bliver flyttet for ejers regning!


Priser for brug af Badehus/sauna

For medlemmer af Lynæs Havbad koster det årligt 200 kr. pr år at få adgang til badehuset.

For brugere der ikke er medlem af Lynæs Havbad koster det 350 kr. pr år at få adgang til badehuset.

Alle skal fremadrettet betale 50 kr. i depositum for “chippen”.

Beløbet refunderes kun ved fremvisning af kvittering for betalt depositum.


Vaskemaskine og tørretumbler

Der er brugerbetaling på vores vaskemaskine og tørretumbler.

Prisen er 25 kr. for en kogevask eller 1 times kørsel med tørretumbleren.

Poletter til vaskemaskine og tørretumbler, kan købes på havnekontoret inden for normal arbejdstid eller i Sailors Corner inden for åbningstiderne.


Brændstof på Lynæs Havn

Lynæs Havn tilbyder bedre diesel til din båd.

Shell GTL Fuel som det hedder, er et “Gas To Liquids” brændstof, som er fremstillet af Naturgas.

Produktet brænder renere end  Råoliebaseret Diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

Du kan læse mere om produktet her: https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx

Der er ingen problemer i at blande GTL Fuel med alm. Diesel.

Vores Leverandør DCC/Shell oplyser, at produktet bl.a er godkendt af Volvo Penta.


Kalender 2020:

Frivillig arbejdsdag rykket til Lørdag den 13. juni 2020 kl. 08 ved Havnekontoret. (husk tilmelding til havnekontoret)

Næste bestyrelsesmøde i Lynæs Havn amba: 18. juni 2020

Generalforsamling Lynæs Havn amba: Oplyses senere.


Havnerådsmøde: 04. november 2020 kl. 19

LYN-X-udvalgsmøde: Oplyses senere.

LYN-X / Havnens Dag 2020: AFLYST – Vi ses 12.-13. juni 2021     lyn-x.dk