Havnefoged Morten Frederiksen oplyser: 

Opslag: 16. december 2022:

 • Betalingsanlægget for brændstof er opgraderet til kontaktløs betaling.
 • Mulighed for salg af grøtsager fra “vejbod” på havnen i sommermånederne undersøges.
 • Mulighederne for plantning af flere træer og buske på havnen undersøges.
 • Mulighederne for sponsorering af børne-redningsveste til udlån i forbindelse med “krabbefiskeri” på havnen undersøges.
 • Der er rammet nye pæle, hvor eksisterende var knækket.
 • Forsøget med græsarmering på landpladsen ”Trekanten” er udført. Resultatet vurderes efter bådisætning foråret 2023.
 • Julearrangementet på havnen den 4. december 2022 med DSRS-Søredningen som initiativtager var en stor succes, der bør gentages.

.

Opslag: 14. maj 2022
Midlertidigt paddehegn er opsat langs nordsiden af havnens landareal.
Hegnet skal holde de fredede markfirben fri fra tung trafik på landarealet efteråret 2022 – foråret 2023.
.
Opslag: 19. december 2020:
Vi forsøger hele tiden at forbedre vores i forvejen dejlige havn. Men vi vil gerne have jeres input og idéer også.
Derfor har vi opsat en Ris og Ros postkasse ved havnekontoret, som du kan bruge, hvis du har et forslag, en god idé eller hvis der er noget, som du ikke synes er så godt.
Mvh: Morten – Havnefoged Lynæs Havn.

Husk…

At “trekanten” skal være ryddet for både senest den 15. maj jf kortet nederst på siden.

Både der står tilbage efter den dato, bliver flyttet for ejers regning!


Priser for brug af Badehus/sauna

For medlemmer af Lynæs Havbad koster det årligt 200 kr. pr år at få adgang til badehuset.

For brugere der ikke er medlem af Lynæs Havbad koster det 350 kr. pr år at få adgang til badehuset.

Alle skal fremadrettet betale 50 kr. i depositum for “chippen”.

Beløbet refunderes kun ved fremvisning af kvittering for betalt depositum.


Vaskemaskine og tørretumbler

Der er brugerbetaling på vores vaskemaskine og tørretumbler.

Prisen er 25 kr. for en kogevask eller 1 times kørsel med tørretumbleren.

Poletter til vaskemaskine og tørretumbler, kan købes på havnekontoret inden for normal arbejdstid eller i Fjordens Café og Ishus inden for åbningstiderne.


Brændstof på Lynæs Havn

Lynæs Havn tilbyder bedre diesel til din båd.

Shell GTL Fuel som det hedder, er et “Gas To Liquids” brændstof, som er fremstillet af Naturgas.

Produktet brænder renere end  Råoliebaseret Diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

Du kan læse mere om produktet her: https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx

Der er ingen problemer i at blande GTL Fuel med alm. Diesel.

Vores Leverandør DCC/Shell oplyser, at produktet bl.a er godkendt af Volvo Penta.Kalender 2023:

Bestyrelsesmøder i Lynæs Havn A.m.b.a.:

 • Onsdag den 06. februar 2023 kl. 19, Bestyrelsesmøde
 • Onsdag den 06. marts 2023 kl. 19, Bestyrelsesmøde
 • Onsdag den 11. april 2023 kl. 19, Bestyrelsesmøde
 • Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19, Bestyrelsesmøde
 • Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 18, Bestyrelsesmøde
 • Sommerferie

Generalforsamling Lynæs Havn A.m.b.a.: 

 • Lørdag den 18. marts 2023 kl. 10:00

Frivillig arbejdsdag på havnen:

 • Lørdag den 10. juni 2023 – alle er velkomne.