Havnefoged Morten Frederiksen oplyser: 

Benzin er udsolgt for i år!


Asfaltarbejderne er afsluttet for 2019…

Midtermolen (foto) langs bro 3 har fået en opretning, et lag tæt bitumen og en småstensbelægning.

Underlagets beskaffenhed (gammel asfalt på dårligt underlag) ville konstant give revnedannelser – derfor den valgte belægning, som samtidig er i niveau med brodækket på bro 3.

Vejene fra indkørslen til bommen ved bro 15 planlægges asfalteret efteråret 2020,


Husk…

At “trekanten” skal være ryddet for både senest den 15. maj jf kortet nederst på siden.

Både der står tilbage efter den dato, bliver flyttet for ejers regning!


Priser for brug af Badehus/sauna

For medlemmer af Lynæs Havbad koster det årligt 200 kr. pr år at få adgang til badehuset.

For brugere der ikke er medlem af Lynæs Havbad koster det 350 kr. pr år at få adgang til badehuset.

Alle skal fremadrettet betale 50 kr. i depositum for “chippen”.

Beløbet refunderes kun ved fremvisning af kvittering for betalt depositum.


Vaskemaskine og tørretumbler

Der er brugerbetaling på vores vaskemaskine og tørretumbler.

Prisen er 25 kr. for en kogevask eller 1 times kørsel med tørretumbleren.

Poletter til vaskemaskine og tørretumbler, kan købes på havnekontoret inden for normal arbejdstid eller i Sailors Corner inden for åbningstiderne.


Brændstof på Lynæs Havn

Lynæs Havn tilbyder bedre diesel til din båd.

Shell GTL Fuel som det hedder, er et “Gas To Liquids” brændstof, som er fremstillet af Naturgas.

Produktet brænder renere end  Råoliebaseret Diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

Du kan læse mere om produktet her: https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx

Der er ingen problemer i at blande GTL Fuel med alm. Diesel.

Vores Leverandør DCC/Shell oplyser, at produktet bl.a er godkendt af Volvo Penta.


Kalender 2019:

Bestyrelsesmøde i Lynæs Havn amba: 14. november og 17. december 

Havnerådsmøde: 06. november 2019 kl. 19 

Lyn-X udvalget 09. oktober 2019 kl. 19 


Kalender 2020:

Bestyrelsesmøder i Lynæs Havn amba: 21. januar og 10. marts

Generalforsamling Lynæs Havn amba. lørdag 21. marts 2020 kl. 10

Lyn-X / Havnens Dag: 12.-14. juni 2020     lyn-x.dk

Frivillig arbejdsdag: xx. xx 2020 kl. 08 ved Havnekontoret.