Havnefoged Morten Frederiksen oplyser: 

Opslag: 14. maj 2022:

Frivilligdagen lørdag den 11. juni 2022 kl. 08-14:30 var planlagt med diverse arbejdsopgaver. (Bygning af ny grillplads på midtermolen, bygning af nye blomsterkasser og bænke, montering af plastrør på oplevelsesbroens nye pæle, reparation af bænke, diverse malerarbejder og plantning af blomster). Havnen arrangerede morgenmad og frokost. Tak til alle fremmødte.

Mvh.: Tomas, Morten og bestyrelse.

.

Opslag: 14. maj 2022
Midlertidigt paddehegn er opsat langs nordsiden af havnens landareal.
Hegnet skal holde de fredede markfirben fri fra tung trafik på landarealet efteråret 2022.
.
Opslag: 19. december 2020:
Vi forsøger hele tiden at forbedre vores i forvejen dejlige havn. Men vi vil gerne have jeres input og idéer også.
Derfor har vi opsat en Ris og Ros postkasse ved havnekontoret, som du kan bruge, hvis du har et forslag, en god idé eller hvis der er noget, som du ikke synes er så godt.
Mvh: Morten – Havnefoged Lynæs Havn.

Husk…

At “trekanten” skal være ryddet for både senest den 15. maj jf kortet nederst på siden.

Både der står tilbage efter den dato, bliver flyttet for ejers regning!


Priser for brug af Badehus/sauna

For medlemmer af Lynæs Havbad koster det årligt 200 kr. pr år at få adgang til badehuset.

For brugere der ikke er medlem af Lynæs Havbad koster det 350 kr. pr år at få adgang til badehuset.

Alle skal fremadrettet betale 50 kr. i depositum for “chippen”.

Beløbet refunderes kun ved fremvisning af kvittering for betalt depositum.


Vaskemaskine og tørretumbler

Der er brugerbetaling på vores vaskemaskine og tørretumbler.

Prisen er 25 kr. for en kogevask eller 1 times kørsel med tørretumbleren.

Poletter til vaskemaskine og tørretumbler, kan købes på havnekontoret inden for normal arbejdstid eller i Sailors Corner inden for åbningstiderne.


Brændstof på Lynæs Havn

Lynæs Havn tilbyder bedre diesel til din båd.

Shell GTL Fuel som det hedder, er et “Gas To Liquids” brændstof, som er fremstillet af Naturgas.

Produktet brænder renere end  Råoliebaseret Diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

Du kan læse mere om produktet her: https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx

Der er ingen problemer i at blande GTL Fuel med alm. Diesel.

Vores Leverandør DCC/Shell oplyser, at produktet bl.a er godkendt af Volvo Penta.Kalender 2022:

Bestyrelsesmøder i Lynæs Havn A.m.b.a.:

  • 13. december 2022

Generalforsamling Lynæs Havn A.m.b.a.: 

  • Lørdag den 18. marts 2023

Øvrige dage: 

  • Frivilligdag 2023: Dato ikke fastlagt.
  • LYN-X / “Havnens Dag” afholdes igen i 2023 med Lynæs Sejl- og Kajakklub som initiativtager.