Projekt: “Sikker Havn”:

Lynæs, den 20. april 2021.

På Lynæs Havns bestyrelsesmøde i september 2020, blev det besluttet, at havnen ville investere i en opdatering af vores redningsudstyr samt information til brugerne på havnen.

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra FLID og Dansk Sejlunion, har vi i vinteren 2020/2021 gennemført et projekt, så havnen lever op til anbefalingerne og dermed er certificeret ”SIKKER HAVN”.

Som resultat af projektet blev følgende etableret:

 • Redningsposter på alle broer og moler, samt ved servicekajen. Alle er udstyret med:
  • Redningskrans med kasteline
  • Redningshage der kan trække personer op til overfladen og hen til redningsstationen
  • Løs redningsstige med beslag, der kan anvendes som løftekroge
  • Fastmonterede redningsstige
  • Instruktionstavle der viser hvordan udstyret anvendes
 • Hjertestarter er placeret udendørs ved Lynæs Havns havnekontor og tilgængelig 24/7
 • Nødhjælpskasse placeret udendørs ved Lynæs Havns havnekontor og tilgængelig 24/7
 • Faste redningsstiger på alle broer og moler
 • Ildslukker ved vores miljøstationen og ved brændstofanlæg iht. oversigtskort
 • Tydelig afmærkning af sikkerhedsudstyr og stiger med gult reflekterende tape

Du kan være med til at skabe ekstra sikkerhed, og vi opfordrer dig til, at orientere dig om placering af redningsudstyret på havnen, samt lade din badestige være i vandet når du ligger i havn. Endvidere opfordres alle til at deltage i et førstehjælps kursus hvor brug af hjertestarter indgår.

Fremover vil sikkerhed i havnen være et fast punkt på den årlige generalforsamling og vi vil lejlighedsvis lave redningsøvelser.

Det er havnefogeden, der fører tilsyn med udstyret og sikrer, at det er på plads og i orden. Hvis du observeret fejl på redningsudstyret kontaktes havnefogeden +45 4793 9119

Læs mere om SIKKER HAVN på FLIDS hjemmeside: www.flid.dk


Se video: Beredskabsbesøg på grund af olieudslip i havnen.

Projekt: “Respekt for vand – på havet”.

Din SejlSikkert-ambassadør i Lynæs.


.


DSRS Lynæs – Søredning: (link)

Vagttelefon i perioden 1. april til 15. november. +45 2760 1103

.

Se video: DSRS – Lynæs Søredning.