Kalender 2022:

Bestyrelsesmøder i Lynæs Havn A.m.b.a.:

  • 13. december 2022

Kalender 2023:

Generalforsamling Lynæs Havn A.m.b.a.: 

  • Lørdag den 18. marts 2023

Øvrige dage: 

  • Frivilligdag 2023: Dato ikke fastlagt.
  • LYN-X / “Havnens Dag” afholdes igen i 2023 med Lynæs Sejl- og Kajakklub som initiativtager lyn-x.dk