Bådløft – Transport – Kranbooking – Systemstativer – Takster

 Kran kørsel efterår 2021

September:

9. 16. 22. 23. 29.

Oktober:

1. 5. 6. 8. 12. 13. 15. 18. 19. 21. 22. 26. 27. 29.

November:

2. 3. 5. 9. 10 12. 16. 17. 18. 1925. 26. 30.

December:

2. 3 7. 9. 15.

Rød dato betyder at der ikke er flere ledige tider.

Hvis der er behov for det, så lægger vi flere krandage ind

Bemærk: For at optimere arbejdsprocesserne under optagning og søsætning, så har havnen besluttet følgende:

Tager du din båd på land inden uge 40, så skal du ikke forvente at kunne komme i vandet før i uge 17 næste år. Kan personalet komme til din båd, er det selvfølgelig ikke noget problem. Er vi i en situation hvor der skal flyttes både, for at komme ind til din båd. Så er det besluttet, at det koster 150 kr. pr båd vi flytter.

Du kan booke krantid ved at ringe til Havnekontoret imellem 7 og 9 på hverdage Tlf. : +45 4793 9119

Eller sende en mail til lynaes.havn@mail.dk (oplys hvor du står, om det er i stativ eller på bukke, og vægt)

 • Optagning/søsætning af både i perioden 15. december til 15. marts medfører et tillæg for anstilling
 • Anstillingen koster kr. 300, medens flytning af både koster kr. 150 per båd. Anstilling bortfalder dog, såfremt mindst 3 både skal søsættes samtidigt.
 • Såfremt der ved optagning gøres opmærksom på at en båd skal søsættes tidligere end 15. marts, skal der ikke betales for flytning af foranstillede både. Men såfremt båden ikke er meldt klar til søsætning senest 15. marts, betales kr. 300 for flytning, når de bagvedstående både skal søsættes.
 • Både på vinteropbevaring placeret på ”trekanten” skal være søsat senest 15. maj, på ”firkanten” er sidste søsætningsdag 1. juni. Såfremt dette ikke er sket, betales kr. 300 for flytning til andet område. Både placeret langs skrænten eller på det nye areal mod øst kan blive stående; Dog begrænset af 2-års reglen
 • Havnefogeden, fastsætter søsætningsdatoer i perioden 15. marts til 1. juni, dog med mindst 2 dage pr. uge.
 • For optagning gælder ovenstående for perioden 1. oktober til 15. december

_______________________________________________________________________

Husk at booke i god tid før søsætning

Rød farve betyder at der ikke er ledige tider

Husk, at stiger og lignende skal låses fast på indersiden af bådstativet. Hvis du har låst stigen fast udvendigt kan vi ikke køre med din båd, og dermed måske ikke sætte den i vandet.


Hermed info om krankørsel m.m.:

 • Når du kommer med båden, så skal stævnen  ligge mod øst

Både med mast på:

 • Både der skal op med masten på, skal kunne fjerne agter staget
 • Afmonter sejl
 • Alle fald skal føres væk fra masten så de ikke larmer
 • Tjek med dit forsikringsselskab
 • Både med master på skal have ekstra støtteben på stativet (gælder for systemstativer)
 • Hvis det blæser for meget, forbeholder havnen  sig ret til at aflyse

Båd i eget stativ:

 • Hvis du skal stå i eget stativ, så skal det  være helt adskilt, og ligge klar på den aftalte plads Båden sættes af på  kølen, så den står på midterrammen af stativet, hvorefter den støttes af midlertidigt med 4 Seaquipp bukke.
 • Havnepersonalet, kommer og fjerner de midlertidige bukke, når du har samlet dit eget stativ.
 • Det er bådejeren selv, der står for at samle  og skille stativet
 • Bådejeren sørger selv for træ til evt. opklodsning

Båd i system stativ:

 • Stativerne findes i 4 størrelser 3, 6, 12 og 18 ton. Som kan lejes eller købes
 • Havnen sørger for opklodsning af stativ

Generelt:

Som udgangspunkt, er det altid bådejerens kaskoforsikring der dækker under optagning, transport og når båden står på land.

Læs mere her: info forsikring   Kilde. Sejler 2017/3

Bemærk:

 • At det er bådejeren der skal anvise løftepunkter, og hvor båden skal stilles i stativ eller på bukke.
 • Er du i tvivl, så kontakt forhandler eller evt. tidligere ejer af båden.
 • At der er hjelmpåbud inden for kranens arbejdområde.
 • Havnen stiller hjelme til rådighed.

Priser kranløft, leje og stativer Lynæs Havn DKK:
0-3 tons 3-6 tons 6-12 tons 12-18 tons
Løft til kaj 200 300 400 500
Transport til eget stativ 300 300 350* 450*
Transport med systemstativ 150 150 200 300
Leje systemstativ 500 850 1.100 1.650
Leje af ekstra støtteben 2 stk 240 240 240 240
Køb af Bådstativ 7.125 10.000 12.500 18.750
Køb af ekstra sæt støtteben 3.000 3.000 3.000 3.000
Pris pr. år med eget stativ 1.000 1.200 1.500* 1.900*
Pris pr. år med systemstativ 1.200 1.750 2.300 3.250
Hurtigløft til kaj eksterne både# 825 1.050 1.275 1.500
Hurtigløft til kaj # 550 700 850 1.000
Timepris for at hænge i kranen 500 500 500 500
Tillæg for både med master på 200 200 200 200
Gebyr for udeblivelse 200 200 200 200
Leje af stativ pr. dag 25 25 25 25
Løft “eksterne” både 500 600 800 1.000
Leje af landplads pr. dag eksterne både 170 170 170 170
Flytning af båd, 150 150 150 150
Anstilling 15. dec. til 15. marts 300 300 300 300
*Bemærk maks. dybdegang 1,9 m på “eget” stativ
 #Prisen er inkl. søsætning, og en halv time i kranen. Derefter betales pr. halve time.
Bemærk, at priserne er for løft til bådvogn eller systemstativ. Ved speciel løft pålægges timepris.