Bådløft – Transport – Systemstativer – Takster

Husk at booke i god tid før søsætning/optagning

Søsætning 2024

2, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 22, 24, 28, 30 maj

3, 6, 12,  juni

Bemærk: 12 juni er sidste krandag. Efter det skal der betales anstilling ved søsætning

Rød dato betyder at der ikke er flere ledige tider.

Hvis der er behov for det, så lægger vi flere krandage ind

Rullesejl i mast skal afmonteres og der skal monteres en mastedæmper inden optagning

Mastedæmper kan købes hos GP covers. 7027 5999

Ved bestilling skal forligsmålet på storsejlet oplyses. Bemærk, at der er ca. 14 dages leveringstid

prisen er 125 kr. pr løbemeter + evt. fragt

https://www.gpcovers.dk/

Båden bliver ikke taget på land, hvis ovenstående kriterier ikke er opfyldt.

Bemærk: For at optimere arbejdsprocesserne under optagning og søsætning, så har havnen besluttet følgende:

Tager du din båd på land inden uge 40, så skal du ikke forvente at kunne komme i vandet før i uge 17 næste år. Kan personalet komme til din båd, er det selvfølgelig ikke noget problem. Er vi i en situation hvor der skal flyttes både, for at komme ind til din båd. Så er det besluttet, at det koster 160 kr. pr båd vi flytter.

Du kan booke krantid ved at ringe til Havnekontoret imellem 7 og 9 på hverdage Tlf. : +45 4793 9119

Eller sende en mail til lynaes.havn@mail.dk (oplys hvor du står, om det er i stativ eller på bukke, og vægt)

 • Optagning/søsætning af både i perioden 15. december til 15. marts  og fra 15. juni til 15. august medfører et tillæg for anstilling.
 • Anstillingen koster kr. 300, medens flytning af både koster kr. 160 per båd. Anstilling bortfalder dog, såfremt mindst 3 både skal søsættes samtidigt.
 • Såfremt der ved optagning gøres opmærksom på at en båd skal søsættes tidligere end 15. marts, skal der ikke betales for flytning af foranstillede både. Men såfremt båden ikke er meldt klar til søsætning senest 15. marts, betales kr. 300 for flytning, når de bagvedstående både skal søsættes.
 • Både på vinteropbevaring placeret på ”trekanten” skal være søsat senest 15. maj, på ”firkanten” er sidste søsætningsdag 1. juni. Såfremt dette ikke er sket, betales kr. 300 for flytning til andet område. Både placeret langs skrænten eller på det nye areal mod øst kan blive stående; Dog begrænset af 2-års reglen
 • Havnefogeden, fastsætter søsætningsdatoer i perioden 15. marts til 1. juni, dog med mindst 2 dage pr. uge.
 • For optagning gælder ovenstående for perioden 1. oktober til 1. december

_______________________________________________________________________


Hermed info om krankørsel m.m.:

 • Når du kommer med båden, så skal stævnen  ligge mod øst

Både med mast på:

 • Både der skal op med masten på, skal kunne fjerne agter staget
 • Afmonter sejl
 • Alle fald skal føres væk fra masten så de ikke larmer
 • Tjek med dit forsikringsselskab
 • Både med master på skal have ekstra støtteben på stativet (gælder for systemstativer)
 • Hvis det blæser for meget, forbeholder havnen  sig ret til at aflyse

Båd i eget stativ:

 • Hvis du skal stå i eget stativ, så skal det  være helt adskilt, og ligge klar på den aftalte plads Båden sættes af på  kølen, så den står på midterrammen af stativet, hvorefter den støttes af midlertidigt med 4 Seaquipp bukke.
 • Havnepersonalet, kommer og fjerner de midlertidige bukke, når du har samlet dit eget stativ.
 • Det er bådejeren selv, der står for at samle  og skille stativet
 • Bådejeren sørger selv for træ til evt. opklodsning

Båd i system stativ:

 • Stativerne findes i 4 størrelser 3, 6, 12 og 18 ton. Som kan lejes eller købes
 • Havnen sørger for opklodsning af stativ

Generelt:

Som udgangspunkt, er det altid bådejerens kaskoforsikring der dækker under optagning, transport og når båden står på land.

Læs mere her: info forsikring   Kilde. Sejler 2017/3

Bemærk:

 • At det er bådejeren der skal anvise løftepunkter, og hvor båden skal stilles i stativ eller på bukke.
 • Er du i tvivl, så kontakt forhandler eller evt. tidligere ejer af båden.
 • At der er hjelmpåbud inden for kranens arbejdområde.
 • Havnen stiller hjelme til rådighed.
 • Husk, at stiger og lignende skal låses fast på indersiden af bådstativet. Hvis du har låst stigen fast udvendigt kan vi ikke køre med din båd, og dermed måske ikke sætte den i vandet.
 • Havnen kan afvise at tage båden op, hvis det vurderes, at den er for stor eller tung til havnens løfte/transport grej