Om Havnerådet:

Havnerådet i Lynæs Havn er et forum for alle foreninger, klubber og forretningsdrivende i Havnen.

Havnerådet arrangerer og koordinerer aktiviteter i Havnen, først og fremmest Havnens Dag.

Havnerådets medlemmer vælges eller udpeges af foreningerne, klubberne og de forretningsdrivende, men er en demokratisk institution med valgt formand.

Siden oprettelsen af Vild-med-Vand initiativet har Havnerådet fungeret som Havnens Vild-med-Vand udvalg.

Link til Havnerådets medlemsliste

Link til side med referater af Havnerådets møder, samt andre relevante dokumenter

Datoer og nyheder

Næste møde: Mødet den 4. november 2020 er udsat pga. Covid19.

Referatet fra sidste møde kan hentes på siden med referater

Havnens dag / LYN-X 2020 er aflyst.

Næste dato for Lyn-X / Havnens Dag er weekenden den 12 – 13 juni 2021