Havnefoged Morten Frederiksen oplyser: Der har desværre været indbrud på havnekontoret igen.

Tyvene har stjålet vores Vejrstations computer og tilhørende skærm.

Så vejrstationen er ude af drift indtil vi får samlet stumperne igen

Mvh Morten

Der er nu lukket for vandet på hele havnen.

Ved Havnekontoret forefindes der en helårsvandhane.


Benzin udsolgt for i år


Ny type brændstof på Lynæs havn.

I år kan Lynæs havn tilbyde en ny og bedre Diesel til din båd.

Shell GTL Fuel som det hedder, er et “Gas To Liquids” brændstof, som er fremstillet af Naturgas.

Produktet brænder renere end  Råoliebaseret Diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

Du kan læse mere om produktet her: https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx

Der er ingen problemer i at blande GTL Fuel med alm. Diesel.

Vores Leverandør DCC/Shell oplyser, at produktet bl.a er godkendt af Volvo Penta.


Placering af både på land vinteren 17-18

Bemærk, at både der stilles på forplads ved kran, langs masteskur, og på P pladserne ved legeplads og havnekontor, skal være væk fra området senest 15. april 2018.

Både der står tilbage, efter nævnte dato,  vil blive flyttet uden yderlig varsen for ejers regning.

Kalender 2018:

Havnerådsmøde: 21. marts 2018 kl. 19 Hos Sejlklubben Lynæs

Generalforsamling: Lørdag den 24. marts 2018 kl. 10

Bestyrelsesmøde: 19. april 2018 kl. 19

Frivillig arbejdsdag:   Lørdag den 05. maj 2018 kl. 08-15

Bestyrelsesmøde: 22. maj 2018 kl. 19

Bestyrelsesmøde: 05. juni 2018 kl. 09

LYN-X (Havnens Dag):   Fredag-Lørdag-Søndag den 08. – 09. – 10.  juni 2018