Havnefoged Morten Frederiksen oplyser: 


Alle havnens brugere, ønskes en rigtig glædelig jul, og et godt nytår

Havnekontoret vil være lukket fra den 20. december til den 2. januar  begge dage inkl.

Vi kan dog træffes på telefon imellem 8 og 9 på hverdage, og på mail.

Med venlig hilsen.

Morten og Christian


Der er nu lukket for vandet på hele havnen.

Ved Havnekontoret forefindes der en helårsvandhane.


Benzin udsolgt for i år


Ny type brændstof på Lynæs havn.

I år kan Lynæs havn tilbyde en ny og bedre Diesel til din båd.

Shell GTL Fuel som det hedder, er et “Gas To Liquids” brændstof, som er fremstillet af Naturgas.

Produktet brænder renere end  Råoliebaseret Diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

Du kan læse mere om produktet her: https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx

Der er ingen problemer i at blande GTL Fuel med alm. Diesel.

Vores Leverandør DCC/Shell oplyser, at produktet bl.a er godkendt af Volvo Penta.

—————————————————————————————————————————————————-

Så er det nye legehus på plads.

Nyt legetårn

——————————————————————————————————————————————–

Vi har desværre haft en del indbrud, og tyverier på havnen, den sidste måneds tid.

Det er gået ud over Havnekontoret, både der står på land, Lynæs Bådeværft, Yachtbroker og Barkehuset.

Der er også blevet stjålet påhængsmotorer fra Jollehavnen, og effekter fra Masteskuret.

Så hvis du har set, eller ser noget mistænkeligt på havnen, så hører vi gerne fra dig.

Kør evt. forbi havnen og tjek din båd, da vi ikke har kapacitet til at undersøge alle både der står på land!

——————————————————————————————————————————————

I vintermånederne arbejder vi på at renovere bro 16

Stormen Urd som løb hen over landet natten imellem 2. og 3. juledag

satte også sit aftryk på Lynæs havn. En del elinstallationer kom under vand, og der samlede sig

rigtigt meget tang ude på Vestkajen, og ved Badehuset.

Vi har faktisk bortkørt over 20 t. tang

Vestkajefterurd2016

Tankanlægget for benzin og diesel er åbent for sæsonen fra den 1 april


Placering af både på land vinteren 17-18

Bemærk, at både der stilles på forplads ved kran, langs masteskur, og på P pladserne ved legeplads og havnekontor, skal være væk fra området senest 15. april 2018.

Både der står tilbage, efter nævnte dato,  vil blive flyttet uden yderlig varsen for ejers regning.

Kalender for Lynæs Havn:

Bestyrelsesmøde: Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19

Havnerådsmøde: Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19

Generalforsamling: Lørdag den 24. marts 2018 kl. 10

Frivillig arbejdsdag:   Lørdag den 05. maj 2018 kl. 08-15

LYN-X (Havnens Dag):   Fredag-Lørdag-Søndag den 08. – 09. – 10.  juni 2018